Walne Zebranie Członków GSK – 16/06/2018

Gdańsk dnia 15.05.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E
dla Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy

W sobotę 16 czerwca 2018r. o godzinie 17.00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy, w restauracji Dziki Gon, ul. Jaśkowa Dolina 114.

Po zakończeniu Walnego Zebrania przewidziana jest kolacja.

Prosimy o potwierdzenie obecności na kolacji do dnia 8 czerwca 2018 roku.

Osoby towarzyszące proszone są o przybycie na godz 19.00.

UDZIAŁ CZŁONKÓW GSK, W WALNYM ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWY!

Z poważaniem,
Prezes GSK – Elżbieta Machlik