Przypominamy – Walne Zebranie Członków GSK – 22/06/2019

Gdańsk dnia 20.05.2019r.

Z A W I A D O M I E N I E
dla Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy

Informujemy, że w sobotę 22 czerwca 2019r. o godzinie 17.00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy,
w restauracji Dziki Gon, u.Jaśkowa Dolina 114.

Po zakończeniu Walnego Zebrania przewidziana jest kolacja.

Prosimy o potwierdzenie obecności na kolacji do dnia 10 czerwca 2019 roku.

Osoby towarzyszące proszone są o przybycie na godz 19.00.

UDZIAŁ CZŁONKÓW GSK, W WALNYM ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWY!

Z wyrazami szacunku.

Elżbieta Machlik
Prezes Stowarzyszenia