Walne Zebranie Członków GSK

W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy.

Członkowie zapoznali się z pracą Zarządu i wynikami finansowymi za ubiegły rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne zebranie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi Stowarzyszenia.

W trakcie dyskusji i wolnych wniosków Pani Prezes zapoznała członków ze sprawami bieżącymi i planem pracy na najbliższy okres.

Zebranie zakończyło się wspólną kolacją i wymianą licznych doświadczeń.