Najważniejsze zmiany w sprawie kas fiskalnych od 31/05/2019

Zostaje wprowadzony obowiązek podpisania oświadczenia w zakresie zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej , dla obecnych pracowników , dla nowego zatrudnionego pracownika obsługującego kasę fiskalną obowiązek taki będzie miał miejsce od momentu powierzenia mu obsługi kasy.
Jednocześnie informujemy, że w kasie fiskalnej ma zostać obowiązkowo dokonane ujednolicenie kodów dla stawek VAT (od 31/07/2019) Litery od „A” do „G” powinny być przypisane do odpowiednich stawek „A” = 22% albo 23%,
„B” = 7% albo 8%,
„C” = 5%,
„D” = 0%,
„E” = zw
„F” i „G” 0%
Jeżeli Kasa fiskalna ma inne oznaczenia literowe stawek niż wyżej prosimy o kontakt serwisem kas fiskalnych.
Rozporządzenie określa dodatkowo zasady działania kas fiskalnych online (raportowanie sprzedaży w czasie rzeczywistym na serwer Ministerstwa Finansów) – o czym informowaliśmy w poprzednich wpisach.
Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących dostępnym na stronie internetowej sejmu.