20 maja 2019 – dyrektywa UE – rejestracja podmiotów i zakładów ID ISSUER

20 maja 2019 roku – rejestracja podmiotów i zakładów na platformie ID ISSUER
OBOWIĄZEK DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KIOSKARZY CHCĄCYCH PO 20 MAJA 2019 HANDLOWAĆ PAPIEROSAMI I TYTONIEM.

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych papierosy i tytoń będą miały nadane niepowtarzalne identyfikatory w celu śledzenia drogi papierosa od producenta do pierwszego punktu detalicznego.
Tym pierwszym punktem detalicznym są w naszym przypadku kioski (punkty sprzedaży). Aby kioski mogły po 20 maja 2019 roku funkcjonować zgodnie z prawem (sprawa dotyczy tylko handlu wyrobami tytoniowymi), muszą zostać zarejestrowane. To znaczy muszą otrzymać niepowtarzalny kod podmiotu gospodarczego (stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – miejsce gdzie firma (osoba fizyczna lub prawna) jest zarejestrowana zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, KRS lub REGONEM) i kod zakładu (oznacza każde miejsce, budynek, w którym wyroby tytoniowe są przechowywane lub wprowadzane do obrotu).

W jaki sposób się zarejestrować i uzyskać kod podmiotu i kod(-y) zakładu(-ów)? Należy zarejestrować się na platformie internetowej ID ISSUER (link poniżej):
https://www.idissuer.pl/Account/Login
Co będzie nam potrzebne?
– konto (adres) e-mail
O jakie informacje zapyta nas system?
– konto (adres) e-mail (do aktywacji konta)
– imię, nazwisko, język (polski)
– potwierdzenie zgód (regulamin, przetwarzanie danych osobowych)
Zostaniemy poproszeni o nadanie hasła do systemu (minimum 8 znaków wielkie i małe litery oraz znak specjalny np. $)
Po rejestracji otrzymamy na nasz adres e-mail informację o rejestracji oraz prośbę o aktywowanie konta. Należy kliknąć na ten prostokąt w celu aktywowania konta.
Logujemy się ponownie na idissuer i nadajemy sobie uprawnienia do Obsługa podmiotów gospodarczych i Obsługa zakładów.
Składamy Wniosek o kod podmiotu (na stronie głównej). Wpisujemy nazwę i nazwę skróconą swojej firmy (w razie braku przepisujemy nazwę pełną), adres (miejsce gdzie działalność została zarejestrowana), kraj (Polska), oraz swój adres e-mail.
Trzeba też odpowiedzieć na kilka pytań zamkniętych (TAK/NIE) – w zasadzie dla kiosku wszystkie odpowiedzi są NIE, chyba że posiadacie Państwo NIP UE (VAT UE – unijny), wówczas w tym polu należy zaznaczyć TAK i wyślij wniosek.
Po złożeniu wniosku o kod podmiotu otrzymamy e-mail do aktywacji tego kodu.
Jak założyć kod zakładu?
– logujemy się do ID ISSUER (loginem jest nasz adres e-mail, hasło to nadane sobie przy rejestracji)
– wchodzimy w zakładkę „podmioty gospodarcze” – NIE we wniosek o nadanie kodu podmiotu!
(przy złym wyborze zawsze możemy się cofnąć klikając na „strona główna”)
– Kiedy jesteśmy w opisanej zakładce widzimy stworzony przez siebie podmiot, który ma już nadany kod
– przechodzimy do okienka AKCJA i klikamy w trzy kropki „…” – rozwinie nam się MENU i klikamy we „wniosek o kod zakładu”
– wypełniamy dane zakładu (miejsca, w którym sprzedajemy fizycznie wyroby tytoniowe – adres kiosku, jesteście Państwo DETALISTĄ – pole rozwijane). Jeżeli mamy więcej, niż jeden taki punkt sprzedaży – postępujemy analogicznie i zakładamy drugi, trzeci zakład.
– Na końcu klikamy „wyślij wniosek” i na adres e-mail otrzymujemy potwierdzenie (wówczas logując się do ID ISSUER możemy przejść na zakładkę „ZAKŁADY” i widzimy tam stworzone przez siebie zakłady wraz z kodami).
KOD PODMIOTU I KOD(-Y) ZAKŁADU NALEŻY PODAĆ SWOJEMU DOSTAWCY WYROBÓW TYTONIOWYCH (HURTOWNIA, DOSTAWCY Z SAMOCHODU). W TAKI SPOSÓB TRAFIACIE PAŃSTWO DO SYSTEMU.

Informujemy, że strona (ID ISSUER) działa od piątku 10/05/2019, natomiast często ulega zawieszeniu za względu na ilość podmiotów chcących zarejestrować się do systemu. W razie problemów prosimy o kontakt z GSK. Pozostajemy do Państwa dyspozycji – prosimy dzwonić lub pisać na e-mail.

WAŻNE:
Papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, które zostały wytworzone w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 20 maja 2019 r. i nie są oznaczone za pomocą niepowtarzalnych identyfikatorów opakowania jednostkowego zgodnie z art. 6, mogą pozostać w swobodnym obrocie do dnia 20 maja 2020 r.