GSK - Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy






Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy jest organizacją społeczną skupiającą w swoich szeregach właścicieli kiosków z terenu Trójmiasta handlujących prasą, biletami, papierosami i drobnymi artykułami typu pamiątki, kosmetyki itp. Stanowimy w większości małe firmy rodzinne.

Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie swoich członków wobec władz, instytucji i firm mających wpływ na ich działalność, dbanie o ich interesy oraz integrację środowiska drobnych przedsiębiorców, którymi są niewątpliwie kioskarze.

Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w 7 Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000135792.

Zapraszamy do kontaktu i ewentualnej współpracy wszystkich właścicieli prywatnych kiosków z terenu Trójmiasta oraz dystrybutorów artykułów zwyczajowo sprzedawanych w sieci kiosków.

 

Trochę więcej o nas



Impulsem do powstania Stowarzyszenia była konieczność ochrony kioskarzy przed ówczesnym monopolistą tj. Robotniczą Spółdzielnią Wydawniczą RUCH. W 1991 roku RUCH z dnia na dzień, pod groźbą utraty pracy, zmusił osoby pracujące w kioskach do przejścia na własną działalność gospodarczą stawiając jednocześnie nie do przyjęcia warunki finansowe za korzystanie z kiosków, będących wówczas własnością RSW RUCH.

Wtedy to kioskarze postanowili wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Wystąpili do Rady Miasta o przyznanie im gruntów, na których stały kioski. Zlecili opracowanie projektu nowego kiosku, który nawiązywałby do tradycji i klimatu tysiącletniego Gdańska. W krótkim czasie w miejsce starych budek stanęły w mieście nowe estetyczne kioski.

Gdańscy kioskarze podejmują wiele inicjatyw społecznych na rzecz swojego miasta.  Ostatnio w ramach akcji Czyste Miasto Gdańsk nasi kioskarze rozprowadzają nieodpłatne torebki na psie nieczystości. Można też otrzymać bezpłatnie w kioskach Oficjalne Wydawnictwo Lechii Gdańsk "LECHISTA". Gazeta ukazuje się w każdym tygodniu poprzedzającym mecze Lechii odbywające się w Gdańsku.